This extract is from Carmarthen Harriers regarding the Primary School Champs......

The Dyfed (Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire) Primary Schools Athletics Championships returns to Carmarthen Athletics Track on Wednesday 14th June at 5.00pm. There was plenty of action and excitement at last year's event and saw a big number of competitors and spectators alike.

The event for boys and girls will be as follows:- 100m, 70m Hurdles, 800m, 4 x 100m Relay, Long Jump, High Jump and Shot Putt. The rules for this year's events will be as follows -

1. A competitor may only compete in 1 track or 1 field event and the Relay.

2. Schools can enter up to 4 competitors for the 100m, 70m Hurdles, 800m and only 1 competitor per school for the Long Jump, High Jump and Shot Putt events.

3. Medals will be awarded for the first 3 in each competition.

Speak to your school PE teacher for information about these events and how you can get involved.

Selection for the Dyfed v West Glamorgan Primary Schools inter match on 13th July will come from this with 4 to be invited from each event, boys and girls.

 

Mae Pencampwriaeth Athletau Ysgolion Cynradd Dyfed (Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro) nol ar Drac Athletau Caerfyrddin ar Nos Fercher 14eg o Fehefin am 5.00yh. Roedd yna digon o gyffro y flwyddyn dwethaf a welwyd nifer fawr o athletwyr a chefnogwyr.

Dyma'r cystadleuaethau ar gyfer bechgyn a marched:- 100m, 70m dros y clwydi, 800m, 4 x 100 gyfnewid, Naid Hir, Naid Uchel a Taflu'r Pwysau. Y rheolau ar gyfer y cystadlu eleni yw -

1. Cystadleuydd i gystadlu mewn un cystadleuaeth drac neu gau a'r gyfnewid.

2. Ysgolion i gynnig lan i bedwar gystadleuwyr ar gyfer 100m, 70m dros y clwydi, 800m ac un cystadleuydd yr ysgol ar gyfer y Naid Hir, Naid Uchel a Thaflu'r Pwysau.

3. Rhoddir medalau i'r 3 cyntaf ymhob cystadleuaeth.