Dr Hedydd Davies MBE

Frynhir,

Capel Dewi Road,

Carmarthen. SA32 8AY

hedydd.davies@tinyworld.co.uk

Tel: 01267 290249

January 2013

 

Dear Headteacher,

 

Annual Dyfed (Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire) Primary Schools Cross Country Championships at the United Counties Showground, Nantyci, Carmarthen on Thursday 7 March,  2013.

Sponsored by West Wales Freemasons and McDonalds, Carmarthen.

 

It is my pleasure to invite your School to compete in the Annual Dyfed (Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire) Primary Schools Championships to be held on Thursday 7 March, 2013.

 

There will be 8 races for the following age groups - years 3, 4, 5 and 6 (girls and boys).  The first race will be at 4.30 p.m.

 

Awards will be made to the first 10 and the first 3 teams in each race.  Schools can enter any number in each age group and the first 3 team members in each race will count in the team competition.  There will be an entry fee of £3 per team.

(Free entry for individual athletes)

The following reply slip should be returned to Mr. Eric Evans, 6, Llygad yr Haul, Llangunnor, Carmarthen

 (tel 01267 231433) by Friday, 1 March, 2013.

 

Yours sincerely,

 

D. HEDYDD DAVIES

Secretary – Dyfed Schools AA

 

--------------------------------------------------------------------------

To - Mr. Eric Evans, 6, Llygad yr Haul, Llangunnor, Carmarthen. (01267 231433)

 

Dyfed Primary Schools Cross Country Championships

 (Thursday 7 March,  2013).

 

My School ________________________________ will enter teams in the following age groups:

 

Girls/Years 3    _______    Boys/Years 3  _______

 

                    4  ________                       4  _______

 

                     5  _______                         5 _______

 

                     6  _______                          6 _______

 

Entry fee is £3 per team and cheques should be made payable to Carmarthen Harriers.

 

Signed: ____________________________

                         Headteacher / Teacher   

 

Dr Hedydd Davies MBE

Frynhir,

Heol Capel Dewi,

Caerfyrddin SA32 8AY

hedydd.davies@tinyworld.co.uk

Tel - 01267 290249

Ionawr 2013

 

Annwyl Gyfaill,

 

Pencampwriaeth Blynyddol Traws Gwlad Ysgolion Cynradd Dyfed (Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro) yng Nghae Sioe y Dair Sir, Nantyci, Caerfyrddin ar ddydd Iau, 7 Mawrth, 2013.

Noddir gan Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru a McDonalds, Caerfyrddin.

 

Mae’n bleser gennyf wahodd eich Ysgol i gystadlu ym Mhencampwriaethau Blynyddol Ysgolion Cynradd Dyfed (Siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro) i’w cynnal ar ddydd  Iau, 7 Mawrth, 2013.

 

Bydd 8 ras ar gyfer y grwpiau oed canlynol - Blynyddoedd 3,

4, 5 a 6 (merched a bechgyn).  Bydd y ras gyntaf am 4.30 p.m.

 

Rhoddir gwobrau i’r 10 cyntaf a’r 3 thim cyntaf ymhob ras.  Gall ysgolion gynnig faint a fynner o enwau ymhob grwp oed a bydd y 3 aelod cyntaf o’r tim i’w gyfrif yn y gystadleuaeth tim.  Bydd tal cystadlu o £3 y tim.

(Dim tal i unigolion)

Dylid dychwelyd y slip ateb isod at Mr. Eric Evans, 6, Llygad yr Haul, Llangynnwr, Caerfyrddin (tel 01267 231433) erbyn dydd Gwener, 1 Mawrth, 2013.

 

Yr eiddoch yn gywir,

 

D. HEDYDD DAVIES

Ysgrifennydd CA Ysgolion Dyfed

 

----------------------------------------------------------------------------

At - Mr. Eric Evans, 6 Llygad yr Haul, Llangynnwr, Caerfyrddin (01267 231433)

 

Pencampwriaeth Blynyddol Draws Gwlad Ysgolion Cynradd Dyfed  (Dydd Iau, 7 Mawrth, 2013)

 

Bydd timau o fy ysgol..................................................yn

 

.yn cystadlu yn y canlynol:-

 

Merched/Blwyddyn 3 _______ Bechgyn/Blwyddyn 3 ______

 

                                 4  _______                                4  ______

 

                                  5  _______                               5  ______

 

                                  6  _______                                6  _____

 

 

£3 y tim yw’r tal a dylid talu sieciau i Harriers Caerfyrddin.

 

 

Arwyddwyd: __________________

                              Prifathro/athro

 

 

 

 

DYFED (CARMARTHENSHIRE, CEREDIGION AND PEMBROKESHIRE)

PRIMARY SCHOOLS CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

(individuals and school teams) at the United Counties Showground,

Nantyci, Carmarthen at 4.30 p.m. on  Thursday, 7 March, 2013.

 

 

Inter County Team Championships (all age groups)

 

Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire

 

 

FIRST THREE in each County to score in Team Race

 

Timetable/Rhaglen

 

 

4.30 p.m.

 

Year 3/Blwyddyn 3

Girls/Merched

1000m

4.40 p.m.

 

Year 3/B3

Boys/B

1000m

4.50 p.m.

 

Year 4/B4

G/M

1000m

5.00 p.m.

 

Year 4/B4

B

1000m

5.10 p.m.

 

Year 5/B5

G/M

1200m

5.20 p.m.

 

Year 5/B5

B

1200m

5.30 p.m.

 

Year 6/B6

G/M

1200m

5.40 p.m.

 

Year 6/B6

B

1200m

5.55 p.m.

                     PRESENTATION

 

 

CHAMPIONSHIPS SPONSORED BY WEST WALES FREEMASONS PROVINCIAL COUNCIL AND McDONALDS, CARMARTHEN.